Kontakt & kommunikation|in English

Foto: Thomas Carlsson, Vånö Skärgårdsliv AB.

Välkommen till Nämdö Hembygdsförening

Vi är en ideell förening som verkar för att värna om hembygdens miljö och kulturarv. Oavsett om du är fastboende, fritidsboende eller gäst i Nämdö skärgård är du lika välkommen att bli medlem i Nämdö Hembygdsförening!
Vi är en ideell förening med ca 400 medlemmar och de allra flesta permanentboende hushållen i Nämdö skärgård är med. Därigenom blir föreningen den naturliga representanten för åretruntboende i kontakter med olika myndigheter m.fl. Vi är också medlemmar i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) där vi har ett nära samarbete med intresseföreningar från andra delar av skärgården. Vi tycker också att det är viktigt att företräda vårt områdes intresse även när det gäller fritidsboende och turister – oftast har vi ju en gemensam syn! Som medlem i Nämdö Hembygdsförening bjuds du in till minst två möten per år, får nyhetsbladet Nämdö Nu, en uppdaterad webbplats och diverse informationsutskick. Du kan även hyra hembygdsgården till ett förmånligt pris och, inte minst, så stöder du vårt viktiga arbete för Nämdös framtid. Föreningens verksamhet drivs helt på frivillig basis. Som i alla ideella organisationer kräver detta hjälp och stöd av medlemmarna. Oavsett om du bara har en timme till övers på en städhelg eller om du har erfarenhet värd att dela som styrelseledamot så tar vi tacksamt emot alla bidrag. Vi behöver även exempelvis volontärer till våra populära pubkvällar. Du är mer än välkommen att bli en del av vår gemenskap!

Syfte

  • Värna om hembygdens miljö och kulturarv
  • Äga och förvalta Nämdö hembygdsgård
  • Främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor

Verksamhet

  • Hembygdsgården upplåts för uthyrningar av olika slag t.ex fest, konferens, kurser, bröllop, herr- och tjejmiddagar m.m.
  • Lägenheten i hembygdsgården hyrs ut
  • I hembygdsgården anordnas regelbundet sociala aktiviteter och evenemang såsom Nämdödagen, pubkvällar, filmtajm, föreläsningar m.m.
  • Bryggor i Sand för gäster och som anslutande infartsparkering till Waxholmsbåtarna

Föreningens historia

Nämdö Hembygdsförening benämndes först Nämdö Bygdegård och döptes senare om till Nämdö Bygdegårdsförening. 1977 skänkte Sigfrid Jonsson (1895-1983) två tomter på Ekholmen till föreningen. De såldes och finansierade på så vis byggandet av hembygdsgården. Till stor del byggdes hembygdsgården ideellt, av bygdens egna hantverkare och stod klar för invigning sommaren 1988. I samband med invigningen av hembygdsgården bildades Nämdö Hembygdsförening.

Nämdö Hembygdsförening på webben

Nämdö Hembygdsförening har funnits på webben sedan många år tillbaka. Denna webbplats lanserades under 2019 och bygger vidare på de föregående. Vi vill tacka dem som jobbat med de webbplatserna: Annica Nilsson; Lars Fredrik Larsson; och under hela 12 år fram till 2019, Per Fjärdhäll.